Γ.ΒΟΥΛΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΑΝΟΒΑΦΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - DUPONT
Αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητα
Τα συστήματα χρωμάτων Dupont παρέχουν  αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας για κάθε επισκευή.
Εκτός από τα καλύτερα προϊόντα, η Dupont παρέχει στο βαφέα την τεχνογνωσία  για ναεφαρμόσει τα 
συστήματα αποτελεσματικά και επικερδώς. 
Παραγωγικότητα  και αποδοτικότητα
Tα συστήματα προϊόντων Dupont αυξάνουν την παραγωγικότητα σας, εφαρμόζονται γρήγορα και
εύκολα έχοντας χαμηλή υλική χρήση.Σε συνδυασμό με τα καινοτόμα προϊόντα μας, παρέχουν και
μια ευρεία σειρά υπηρεσιών που θα μεγιστοποιήσουν το κέρδος της επιχείρησης σας.
Καινοτομία
Η ανάγκη να παραχθούν προϊόντα που παρέχουν όλο και  καλύτερη απόδοση , είναι η κατευθυντήρια 
δύναμη πίσω από την έρευνα & την ανάπτυξη.Όμως υπάρχει επίσης μια σαφής ανάγκη να συμμορφωθεί 
με τη νομοθεσία και τον κανονισμό στους τομείς των συνθηκών περιβάλλοντος και εργασίας.
Νομοθεσία
Για να συμφωνεί με όλους τους κανονισμούς , η Dupont έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό σύστημα
προϊόντων , χαμηλών ρύπων με σεβασμό προς τον καταναλωτή και το περιβάλλόν.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΘΗΒΩΝ 15 ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 210 4201825 ΤΗΛ./ΦΑΧ. 210 4200989 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
INTERSERVER - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 
ENGLISH VERSION